RK Matras & Matras

RK Matras & Matras
Ve společnosti Matras & Matras jsme nastavili efektivní systém interní komunikace. Provedli jsme interní výzkum mezi makléři, na jehož základě jsme zjistili aktuální postoj makléřů k firmě. Zkoumali jsme jejich motivaci, spokojenost a vztah k firmě. Navrhli jsme zlepšení interního systému a zapojili makléře do aktivit firmy. Použili jsme hloubkový rozhovor (in-depth interview), strukturovaný dotazník a koláže. Pro RK Matras & Matras jsme také připravili SEO audit s návrhy na zlepšení.

klient: Matras & Matras - nemovitosti investice, s.r.o.
web: www.rkmatras.cz