Rekvalifikační kurz Specialista marketingu s rozšířením o internetový marketing

Máte zájem získat uznatelné vzdělání na úrovni Vyššího odborného vzdělání v oblasti marketingu? Nabízíme vám novou profesní rekvalifikaci Specialista marketingu s rozšířením na internetový marketing. Kurz je akreditovaný MŠMT.

Kurz je vhodný zejména pro:

 • zaměstnance marketingových oddělení, kteří nemají, ale potřebují marketingové vzdělání
 • nezaměstnané evidované na úřadu práce, kteří by rádi našli nové uplatnění
 • všem, co mají zájem o kreativní, zajímavý, ale také náročný obor, který je nedílnou součástí řízení firmy
 • podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání

Jedná se o kurz marketingu, na kterém s vámi projdeme jak marketingové základy (abyste pochopili, proč je marketing ve firemním řízení důležitý), tak konkrétní praktické příklady, na kterých ukážeme, jak a proč pracují jednotlivé marketingové nástroje. Zároveň vás provedeme základy internetového marketingu tak, abyste se dokázali orientovat v možnostech tohoto fenoménu.

Rozsah kurzu: 130 hodin

Osnova rekvalifikačního kurzu

1. Orientace v základních principech marketingu
 • Vývoj podnikatelských koncepcí
 • 4P marketingu
 • Role marketingu ve firemním řízení

V tomto okruhu se seznámíte s vývojem marketingu - proč vznikl, co jeho vzniku předcházelo. Dozvíte se, co vše tvoří produkt, jaké jsou možnosti stanovení ceny, jak produkt dostat ke spotřebitelům a jak jej odkomunikovat. Ujasníte si, proč je marketing pro firmu tak důležitý a jaké je jeho postavení ve firemní struktuře.

2. Orientace v marketingovém mixu
 • Produkt
 • Cena
 • Distribuce
 • Propagace

Podrobně proberete různé podoby produktu. Zjistíte, jak můžete pracovat s cenou v závislosti na nabídce a poptávce. Prozkoumáte možnosti distribučních sítí. Rozeberete základní nástroje komunikačního mixu - reklamu, osobní prodej, podporu prodeje, Public Relations a přímý marketing.

3. Využití znalostí o marketingovém prostředí
 • Podoby trhu
 • Segmentace trhu
 • Marketingové mikroprostředí a makroprostředí

Rozeberete trh ze všech pohledů. Dozvíte se, jaké jsou typy trhu, jak se dělí podle velikosti či místa. Naučíte si, jak na trhu vybrat tu správnou cílovou skupinu, podle jakých kritérií ji zvolit. Seznámíte se také, jaké subjekty ovlivňují marketingové rozhodování a musí se tedy s nimi počítat.

4. Provádění marketingových analýz
 • Marketingové řízení a plánování
 • SWOT analýza
 • BCG analýza

Zjistíte jak vytvořit marketingové plány na několik měsíců i na několik let. Dokážete zanalyzovat silné a slabé stránky firmy, odkryjete přílěžitosti a ohrožení trhu. Zorientujete se v produktovém portfoliu, poznáte, které produkty přináší nejvíce financí, a kterých je třeba se zbavit.

5. Orientace v marketingových strategiích
 • Konkurenční strategie
 • Matice růstu

Budete moci porovnat postavení firmy oproti konkurenci pomocí několika metod a přístupů.

6. Příprava podkladů pro marketingový výzkum
 • Podstata marketingového výzkumu
 • Marketingový informační systém
 • Techniky marketingového výzkumu

Ujasníte si, proč je marketingový výzkum potřeba - co díky němu můžete zjistit a jak se získanými daty pracovat. Poznáte metody marketingového výzkumu - jak se liší a jaká data jimi můžete získat. 

7. Zpracování a prezentace marketingového dotazníku
 • Tvorba a vyhodnocení výzkumu
 • Prezentační dovednosti

Jedním ze základních nástrojů marketingového výzkumu je dotazník. Naučíte se jej efektivě vytvořit a zanalyzovat. Nedílnou součástí je umění výsledky prezentovat. 

8. Internetový marketing
 • E-mail marketing
 • PPC reklama
 • SEO
 • Analýza klíčových slov
 • Marketing na sociálních sítích

Když nejste na internetu, jako byste nebyli. Naučte se základní nástroje, jak vytvořit účinnou propagaci na internetu.

Po absolvování kurzu obdržíte „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu“ a půjdete k závěrečné zkoušce.

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška se skládá před autorizovanou osobou a její součástí je písemný test v délce 60 minut, prezentace marketingového dotazníku a ústní přezkoušení. Po úspěšně absolvované závěrečné zkoušce bude účastníkům vydaný závěrečný certifikát.

Závěrečnou zkoušku je možné absolvovat samostatně. Účastníci rekvalifikačního kurzu ji však mají zahrnutou v ceně.

Výhody našeho rekvalifikačního kurzu

 • Špičkový lektorský tým složený ze členů týmu Rh+ marketing, externistů-odborníků, a lektorů Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
 • Na každé téma jiný lektor - specialista v oboru
 • Moderní školící prostory dobře dostupné
 • Praktičnost kurzu
 • Maximálně osobní přístup

Cena kurzu

 • 29.000 Kč. Cena kurzu je osvobozena od DPH a je v ní zahrnuta i závěrečná zkouška.
 • Cena samostatné závěrečné zkoušky - 4.900 Kč bez DPH
 • Pro evidované na Úřadu práce - možnost plného proplacení kurzu Úřadem práce formou zvolené rekvalifikace

Momentálně není vypsaný žádný termín.


Místo konání Brno: Gajdošova 7, 615 00 Brno
Délka kurzu: 18 školících dní + závěrečná zkouška.

Postup pro evidované na úřadu práce:

1. Přihlašte se k nám na kurz: vyberte si vhodný termín a kliněte na objednat u daného termínu. Můžete nám ale i zavolat nebo poslat email :-)
2. Vyplňte formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci. Ke stažení ZDE
3. Připojit formulář Potvrzení rekvalifikačního zařízení o ceně. Ke stažení ZDE.
4. Připojit Potvrzení o akreditaci rekvalifikačního zařízení. Ke stažení ZDE.
5. Odevzdat vše na ÚP minimálně 14 dní před konáním kurzu.
6. Pokud ÚP proplacení odsouhlasí, bude vydán Informovaný souhlas ve dvou vyhotoveních, které je potřeba zanést nebo zaslat poštou do kanceláře Rh plus marketing - Gajdošova 7, 615 00 Brno. 
7. Vyplněný Informovaný souhlas zanést zpět na ÚP
8. Absolvovat celý kurz a obstát v závěrečné zkoušce.

Registrujte se na skoleni@rhplusmarketing.cz nebo na tel. čísle +420 730 940 910. Kurz má na starosti Lenka Hošková. Neváhejte se proto na ni obrátit.

"Celkově to bylo super. Jste skvělí, díky moc za vše. Trošku jsme se někdy ztráceli ve skriptech, ale zeptali jsme se a vše bylo v pořádku. Úroveň kurzu hodnotím vysoko."
Michal Malina

"
Kurz mi zvýšil pracovní sebevědomí (jsem 4 roky na mateřské dovolené). Navedl mě, abych se ucházela i o jiná místa než doposud."
Zuzana Štrbová

Přečtěte si další reference z již realizovaného rekvalifikačního kurzu.

Lektoři rekvalifikačního kurzu:

Lektorský tým je složený z kantorů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - obor Marketingové komunikace a pracovníků naší PR agentury Rh+ marketing. Všichni lektoři jsou z praxe, mají lektorské zkušenosti a navíc to jsou příjemní a fajn lidé, kteří vás chtějí učit marketing.

 

Garant kurzu - Olga Jurášková doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.
Garant kurzu a ředitelka Ústavu marketingových komunikací na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V marketingovém odvětví začínala na pozici manažerky reklamní agentury. Postupně se vypracovala na spolumajitelku PR agentury a pracovala jako marketingová ředitelka ve třech firmách. Na Ústavu marketingových komunikací začínala jako odborná asistentka a nyní je už sedmým rokem jeho ředitelkou. Je spoluautorkou několika publikací z oblasti marketingové komunikace, PR a budování image. Při jejím výkladu pochopíte, jak moc důležitý je lidský a poctivý přístup ve světě marketingu.

Martina Juříková Ing. Martina Juříková, Ph.D.
Kantorka na Ústavu marketingových komunikací, kde učí Marketingový výzkum a Marketing služeb. Marketingovému výzkumu se věnuje i mimo pedagogickou činnost a má mnohaleté zkušenosti v několika výzkumných firmách. Výuku prokládá spoustou příkladů z praxe, takže i analytický obor jako je marketingový výzkum dostává přirozenou a docela příjemnou lidskou tvář.

Josef Kocourek Mgr. Josef Kocourek, Ph.D.
Pepa Kocourek je ředitelem Komunikační agentury na Ústavu marketingových komunikací. Pod jeho vedením studenti úspěšně organizují projekty jako je Miss Academia, Cena Salvator nebo hudební festival v autobusech BusFest. Dále na ÚMK vyučuje Marketing a Podporu prodeje. Je velkým milovníkem značek, a proto do svého výkladu zapracovává spoustu příběhů těch velkých světových značek.
 Ing. Lenka Harantová, Ph.D.
Lenka Harantová učí na ÚMK Marketing, Rekamu a Osobní prodej. Zabývá se moderními trendy v marketingové komunikaci a její výklad je tedy obohacen o spoustu nejnovějších příkladů ze světa marketingu a reklamy. V oblasti osobního prodeje vám dokáže, že je to poctivý obor, který má díky ŠMEJDŮM nezaslouženě špatnou pověst.

Mgr. Radka Hošková
Radka Hošková je statutárním zástupcem kurzu. Radka je spoluzakladatelkou a jednatelkou společnosti Rh+ marketing. Pracovní zkušenosti získávala také na pozici PR a marketing konzultant v agentuře RobertNemec.com. Věnuje se marketingu na sociálních sítích a dalším složkám internetového marketingu, jako je SEO, PPC nebo online PR. Radka vás naučí jak efektivně a lidsky pracovat s rychle se rozvíjejícím médiem. 

Mgr. Ivana Kováčiková
Ivana Kováčiková pracuje v agentuře Rh+ marketing. Jejím dením chlebem je správa profilů na sociálních sítích, správa kampaní na Facebooku a tvorba obsahu. Ivana vás provede světem sociálních sítí. Projde, jaké jsou mezi jednotlivými sítěmi rozdíly a jaké jsou možnosti reklamy na Facebooku. Dále s vámi procvičí prezentační dovednosti. 

Mgr. Karel Koupil
Karel se v oblasti e-commerce a marketingu pohybuje od roku 2003. Začínal jako externista pracující pro internetové agentury a koncové klienty, později profesionálně zpracovává webové aplikace, kampaně a řídí vývoj softwarových projektů pro významné zákazníky. Na rekvalifikačním kurzu s vámi projde taje a zákoutí E-mail marketingu.


Partner rekvalifikačního kurzu:

Ústav marketingových komunikací Fakulty mutimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve ZlíněJe pro Vás rekvalifikační kurz příliš dlouhý? Vyzkoušejte náš dvoudenní kurz Moderního marketingu. Pořádáme ho v Praze, Brně a v Ostravě.