×

7. díl - Proč Google Analytics a Facebook udávají různé výsledky konverzí

Setkávají se s tím všichni, kdo měří úspěšnosti kampaní a sledují konverze. Google Analytics a Facebook uvádějí různé výsledky tržeb z jednotlivých zdrojů. Rozdílný je totiž princip měření konverzí. 

Google Analytics

Měří konverze pomocí cookies. Tím pádem započítá konverzi poslednímu zařízení a prohlížeči, který předcházel nákupu. Každé zařízení a prohlížeč má svou vlastní cookie, proto každá návštěva webu z různého zařízení nebo prohlížeče je započítaná zvlášť. Tím uživatel může kliknout na reklamu v mobilu, pak se na web vrátí na počítači přímo a provede nákup. Pro GA byl nákup provedený po přímé návštěvě webu a konverze reklamě nebude započítána.

Facebook

Reklama na Facebooku se vyvíjí mílovými kroky kupředu téměř každý den. Při tisícových rozpočtech by měření konverzí mělo být samozřejmostí. Facebook měří konverze pomocí pixelu, může tak přiřadit konverzi uživateli a ne cookie. I tento přístup však není ideální. Facebook si totiž započítá konverzi, ať je v jakémkoli kroku cesty uživatele za konverzí. 

Jak to funguje reálně na příkladu?
1) Uživatel uvidí reklamu na Facebooku na mobilu
2) Na počítači zadá produkt do vyhledávání a zjišťuje další informace
3) Z vyhledávání se proklikne na web a tím se zařadí do cílového publika remarketingu
4) Zobrazí se mu kontextová reklama
5) Po prokliku na ni nakoupí.

Facebook si započítá konverzi, ale pro Google Analytics bude určující kontextová reklama. Jeden nákup se tak při porovnání výsledků započítá 2x. Je těžké určit, který krok byl ten rozhodující a vedl k provedení nákupu. Zřídkakdy to bývá první setkání s produktem, ale většinou rozhodující není ani poslední akce. Facebook si tak přidává větší podíl na konverzi než je skutečnost, ale GA mu zase může snižovat hodnotu.

Google při základním nastavení započítá jen poslední krok před provedením nákupu. Je však možné tento model ručně upravit, případně porovnat, jak dlouho od prokliku se má konverze započítat. Doba pro započítání konverze lze upravit i na Facebooku. Zkoumáním a porovnáváním je tedy možné dostat se k reálnějším výsledkům, než které poskytuje základní nastavení. Určit však, který krok měl rozhodující podíl na konverzi je v současné době nemožné. 

Zajímají vás další možnosti firemní prezentace na Facebooku? Máme pro vás školení Marketing na Facebooku. Umíte nastavit facebookovou reklamu, ale chcete do ní proniknout hlouběji? Přihlaste se na workshop Reklama na Facebooku.

Sledujte i další díly seriálu o novinkách a tipech pro Facebook.
1. díl - Příprava první kampaně na Facebooku
2. díl - Jak v praxi funguje současné omezování textu v obrázcích u reklam na Facebooku
3. díl - Vytváříme reklamu na potenciální zákazníky
4. díl - Vyplatí se Nabídky na Facebooku
5. díl - Zaujměte videoreklamou na Facebooku
6. díl - Jak ovlivnit dosah reklamy na Facebooku

Související články