×

Proč je pro firmy důležité využívat Public Relations?

Nevíte, jak se dostat do povědomí své cílové skupiny? Jak se objevit v médiích a neplatit přitom astronomické částky? Jaké sociální média a komunikační strategie využít při komunikaci se svými zákazníky a fanoušky? Odpovědí je PR.

Píár. Stále častěji skloňované slovo. Že nevíte, co to znamená? A proč je důležité PR využívat?

Institut Public Relations definoval v roce 1978 PR jako: „záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností“. V praxi to znamená, že PR agentura nebo PR specialista se stará o pozitivní obraz firmy ve společnosti, o přeměnu negativních postojů na názory pozitivní. Zastupuje firmu na veřejnosti, vyjadřuje se k jejím záměrům, jednání či aktuálním událostem. Vytváří promyšlenou komunikací image firmy.

Vnitřní a vnější vztahy firmy

Public relations se dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní PR je zaměřená na vztahy mezi zaměstnanci firmy. Jejím úkolem je informovat zaměstnance o důležitých změnách ve firmě, o významných dílčích krocích či úspěšně zrealizovaných obchodech. Mnohdy se také interní PR stará o vztahy mezi zaměstnanci, pořádá teambuildingy a snaží se navodit vřelé vztahy mezi pracovníky. Vnější PR je zaměřená na zákazníky a společnost jako takovou. PR má za úkol psát tiskové zprávy, odborné články, komunikovat s médií, svolávat tiskové konference, vytvářet eventy, nově komunikovat a vytvářet image firmy v online světě a na sociálních sítích.

Ať in-door PR manažera nebo agenturu, musí být odborník!

Obecně platí, že větší firmy mají své PR oddělení nebo manažera vnějších vztahů, ale často některé úkoly přenechávají agenturám. Pro menší firmy je výhodnější využít služeb PR agentury, práce je nárazová a náklady jsou tak nižší než na vlastního zaměstnance. Někdy mají PR firmy na starosti asistentky. Ať už si vyberete vlastního PR specialistu nebo agenturu, mělo by se jednat o odborníka. Proč?

Vlivem internetu a digitální televize se rozšiřuje škála médií, která jsou hlavní cílovou skupinou PR. Význam umění vnějších vztahů bude tedy pro firmy čím dál tím důležitější. S rostoucí oblíbeností sociálních sítí jsou firmy svým zákazníkům velice blízko, nikdy dříve nemělo slovo zákazníka větší moc a pověst firmy nebyla více ohrožena. Proto je schopnost efektivní komunikace a prezentace důvodem úspěchu či neúspěchu organizace.

Buďte dobrý vypravěč

PR manažera či agenturu můžeme přirovnat k vypravěči. Dobrý vypravěč podává příběh zajímavě, poutavě a strhne své posluchače do světa fantazie. Když se příběh komplikuje a hlavní hrdina se dostává do nesnází, umí ho z této situace vysvobodit elegantně a bez větších zranění. Hrdina je pak vždycky vítězem. Špatného posluchače, jehož příběh je sice perfektní, ale špatně vyprávěný, nikdo neposlouchá. Proto je důležité si vybral odborníky, kteří se umí vyjadřovat, umí prezentovat zájmy svého klienta/zaměstnavatele, umí směřovat image firmy vybraným směrem, nebojí se vystoupit před kamerou a udělat dojem.

Mezi PR specialisty patří spoustu bývalých novinářů. Ti vědí, jak být dobrým vypravěčem, jak napsat tiskovou zprávu nebo PR článek zajímavě se všemi náležitostmi, aby jej novináři publikovali. Pro PR manažery máme několik rad, kterých se při výkonu svého povolání držet. Pro asistentky, které mají na starosti PR firmy, nabízíme kompletní proškolení.

Rozhodli jste se pro spolupráci s agenturou? Přečtětě si naše rady, jak zvýšit výkon PR prostřednictvím agentury.

Související články