×

Jaké jsou trendy v marketingových komunikacích?

Radka Husáková Radka Husáková

Jsme schopni odhadnout, kterým směrem půjdou do budoucna marketingové komunikace? Přední čeští odborníci diskutovali na toto téma na konferenci Trendy v MK ve Zlíně.

Tomáš Jindříšek, ředitel OgilvyInteractive, upozorňuje zejména na správné využití nových médií. Nutnost využívání nových médií není dnes pro nikoho novinkou. Důležité je ale zamyslet se nad strategií, tedy jakým způsobem média využijeme.

„Říci, že použijeme Facebook, Twitter, YouTube a další, je pouze vyjmenování nástrojů a ne určení strategie. Je to totéž, jako bychom řekli, že využijeme billboard, print nebo televizi,“ dodal Tomáš Jindříšek. Od efektivního využití jednotlivých nástrojů se odvíjí celá kampaň.

Jedna z nejdůležitějších zásad pro marketingovou komunikaci je vytvoření příběhu (PR). Neprodávejte produkt. Prodávejte to, co produkt umí, prodávejte příběhem, např. Activia není pouze jogurt, ale životní styl. Lidé si vás musí zapamatovat. Nejhorší pocit, který může zákazník k vaší firmě cítit, je lhostejnost.

Další v poslední době populární trend je zapojení zákazníka do tvorby vlastní reklamy. Tento přístup využila např. společnost McDonald.

Radek Hrachovec, nezávislý marketingový specialista, dříve Marketing Director Baťa, považuje za důležité zákazníkovi nabídnout přesně to, co chce. Vytvořit nabídku přesně podle jeho profilu.

„Direct marketing není o papíru, který zašlete na nějakou adresu, ale o osobním přístupu a přesném zacílení,“říká Radek Hrachovec. „Devět z deseti mailů jsou spamy, firmy neumí psát osobní maily. Rozesílají hromadnou nabídku, která nikoho nezajímá,“ dodává. Důležitým faktorem je obsah, musíte nabídnout něco zajímavého, vzbudit pozornost. Tento obsah vytváří nadšenci, lidé, kteří značkou žijí.

Olga Jurášková, ředitelka Ústavu marketingový komunikací FMK UTB ve Zlíně:

„Se zákazníkem je nutné komunikovat tak, aby pro něj sdělení bylo zábavné a přínosné. Poskytněte jasné informace a vzbuďte emoce, např. komunikujte prostřednictvím obrázků namísto písmenek.“

Mojmír Špalek, United People, s.r.o., diskutoval o trendech v podpoře prodeje: „Kuponové knížky a letáky nemají v ČR potenciál jako např. v Americe. U nás budou fungovat spíše kupóny ve stylu: Nakupte a při příštím nákupu dostanete na tento produkt slevu nebo nějaký bonus k němu.“

Mojmír Špalek se také zamyslel nad dnešním fenoménem slev. Zákazníci mají tendenci vybírat v první řadě podle ceny a mají odpor koupit si cokoliv, co zrovna není v akci. Radikální snižování cen může ale značku úplně zničit.

Ke způsobu komunikace Mojmír Špalek dodal: „Zákazníka dnes oslovíte pouze, pokud mu nabídnete zajímavý obsah nebo zábavu. Klasická informační reklama nefunguje.“

Tomáš Hrivnák (Idealisti s.r.o.) upozornil na vnímání budoucnosti:

„Dnes nemůžeme říct, co přesně bude za dva roky, co budeme dělat, jak bude reklama vypadat. Ale můžeme se připravit na to, abychom byli schopni změny přijmout a přizpůsobit se jim.“ 

Konference Trendy v marketingových komunikacích se konala 5. října 2011 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Inovace výuky marketingových komunikací.

Fotka autora - Radka Husáková
Více informací o autorovi

Radka Husáková

Související články