×

Ukončili jsme první rekvalifikační kurz MARKETING

Na konci května jsme rozjeli svůj první rekvalifikační kurz v oblasti marketingu. Kurz byl otevřen všem, kteří dokončili středoškolské vzdělání. Nakonec do prvního kurzu nastoupilo pět účastníků. Lektory byli naši zaměstnanci a pedagogové z Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

Závěrečná zkouška se konala 19. června 2014 a všichni účastníci kurzu ji složili úspěšně. Jedná se o vůbec první zrealizovaný rekvalifikační kurz pro oblast marketing na Moravě.

Lidé jsou klíčem k úspěchu

Všech pět účastnic kurzu se dostalo do kurzu prostřednictvím Úřadu práce, který souhlasil s proplacením kurzu formou zvolené rekvalifikace. „Setkala se nám skvělá skupina lidí, kteří měli o kurz opravdový zájem a celou dobu ke své přípravě přistupovali opravdu aktivně a snaživě,“ říká o účastnících kurzu jednatelka agentury Rh+ marketing a jedna z lektorů Radka Hošková.

První rekvalifikační kurz máme úspěšně za sebou. Děkujeme všem lektorům, obzvláště pedagogům z ÚMK, kteří si ve svých nabitých diářích našli čas a podíleli se na úspěšném průběhu kurzu. „Velký dík patří také lidem z krajské pobočky úřadu práce v Brně, kteří k nám uchazeče doporučili a poradili se všemi oficiálními náležitostmi ohledně vyřízení zvolené rekvalifikace,“ pokračuje Hošková.

„Kurz měl, podle mého názoru, vysokou úroveň a přinesl účastnicím praktické poznatky, které mohou uplatnit ve svém podnikání i v životě. Mimořádné bylo jejich nadšení, přístup k novým informacím a odvaha, se kterou se pustily do nových projektů“, doplňuje ředitelka Ústavu marketingových komunikací a garantka kurzu Olga Jurášková.

Už nyní vás zveme na další rekvalifikační kurz, který začne 8. září 2014. I když jsme teď skončili, už se nemůžeme dočkat pokračování.

Pokud byste se také rádi vzdělávali v oblasti marketingu a PR, ale rekvalifikační kurz je pro vás moc dlouhý, podívejte se na nabídku našich školení marketingu.

Související články