×

SUEZ Využití zdrojů

Zaujaly mě vaše služby

Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. je součástí jednotné značky SUEZ, která působí v 70 zemích po celém světě. SUEZ je klíčovým aktérem v prosazování oběhového hospodářství. SUEZ Využití zdrojů poskytuje ekologické a bezpečné služby zpracování a využití odpadů pomocí vyspělých technologií. Využívá odpady jako zdroje pro budoucnost a chrání tak omezené zdroje přírodní.


Spravujeme sociální sítě Facebook a Linkedin společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. i sociální síť Twitter pro ČAObH - Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.. ČAObH sdružuje komerční i nekomerční subjekty, které sdružuje především zájem o šetření primárních zdrojů a snižování negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.


"Plusem PR agentury Rh+ marketing je 100% profesionální a přitom lidský přístup. Musím ocenit, jak rychle se zorientovali v našem oboru."
Kateřina Kodadová, manažerka pro komunikaci/Communications Manager, SUEZ Využití zdrojů a.s.

klient:SUEZ Využití zdrojů a.s.
websuez-zdroje.cz
facebookwww.facebook.com/suezcz
twitter: @CAObehH