×

Rh+ marketing připravuje druhý rekvalifikační kurz marketingu v Brně

Radka Husáková Radka Husáková

Rekvalifikační kurz povedou opět zkušení kantoři z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a odborníci z PR agentury Rh+ marketing. „ Povedlo se nám zkombinovat teoretické základy marketingu s praxí. Absolventi kurzu jsou tak schopni úspěšně aplikovat získané informace do reálného života,“ uvádí jednatelka agentury Rh+ marketing Radka Hošková.

Osnova kurzu zahrnuje komplexně marketingový mix s důrazem na moderní trendy v oblasti Public Relations a internetového marketingu. Kurz je určený pro zaměstnance firem, kteří se chtějí dále vzdělávat v marketingu, pro absolventy středních a vysokých škol, pro evidované na úřadu práce i pro maminky po mateřské dovolené.

Evidovaní na úřadu práce mají možnost zažádat o plné proplacení kurzu v rámci zvolené rekvalifikace. Předchozí termín v květnu letošního roku úřady práce schválily proplacení osmdesáti procentům uchazečů. „Důležitým aspektem pro uhrazení kurzu ÚP je budoucí uplatnění absolventa,“ dodává Hošková.

Rozsah rekvalifikačního kurzu Marketing je 100 hodin rozvržených do 13 dní, končí závěrečnou zkouškou.

Akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na obor marketing získala agentura 21. 1. 2014. Platnost akreditace je tři roky. Garantem kurzu je odborník na Public Relations Olga Jurášková, ředitelka Ústavu marketingových komunikací FMK UTB ve Zlíně.

Více informací o kurzu se dozvíte na webové stránce www.rhplusmarketing.cz a na Facebooku.

Fotka autora - Radka Husáková
Více informací o autorovi

Radka Husáková

Související články