×

6. díl - Jak ovlivnit dosah reklamy na Facebooku

Rovnice se zdá být jasná. Zaplatím si reklamu na Facebooku a můj inzerát zasáhne několik tisíc lidí. Kampaň byla úspěšná, tak ji prodloužím a využiju ji co nejvíc. Může se stát, že i vynikající reklama po čase ztratí své kouzlo, dosah klesá a výkonost se zhoršuje. Jejich výkonnost je možné znovu nastartovat. Existuje pár tipů, jak kampaně znovu „nakopnout“. Je však třeba si pamatovat, že u každé změny trvá, než se projeví. Proto by se úpravy měly provádět postupně a dát jim šanci ovlivnit výsledky aspoň po 24 hodinách.

Jak opět zvýšit výkonnost reklamy

Úprava maximální nabídky

Všeobecná zásada tvrdí, že při původním nastavení kampaně by maximální cena za splnění účelu reklamy (nebo zobrazení, nebo klik) měla být opravdu ta maximální možná, kterou jsme za účel ochotni zaplatit. V případě že si reklama povede dobře, můžeme nabídku snížit, případně navýšit (pokud se reklama nezačne dostatečně zobrazovat). V tomto případě je důležité si vyhodnotit, co je efektivnější – věnovat čas vytváření nových reklam nebo zaplatit o něco víc za splnění účelu.

Rozpočet odpovídající maximální nabídce

Samozřejmě čím větší rozpočet, tím více je Facebook motivovaný, aby reklamy začal zobrazovat. Maximální nabídka za splnění účelu, by však měla odpovídat nastavenému rozpočtu na jeden den. Pokud jsme za splnění cíle ochotní dát 5 Kč a rozpočet bude 100 Kč za den, vychází to na 20 výsledků, což pro Facebook neznamená příliš perspektivní reklamu. Splnění některých účelů je cenově náročnější. Cena za Zájem o příspěvek se může pohybovat kolem 1 Kč i níž, naopak cena za splnění konverze se může vyšplhat řádově na desítky korun. S tím je třeba při stanovování rozpočtu počítat.

Zvolte dostatečně širokou cílovou skupinu 

Obzvlášt při remarketingových kampaní se může stát, že cílová skupina inzerce je příliš malá. Při plánování remarketingové kampaně by tedy mělo být počítáno i s variantou investování části rozpočtu na akviziční kampaň. Obecně se cílová skupina považuje za dostatečně perspektivní, pokud obsahuje aspoň 40.000 uživatelů. Reklamy se také mohou přestat zobrazovat, protože už oslovili víceméně celý zvolený okruh uživatelů. V tom případě je potřeba cílovou skupinu rozšířit, upravit nebo přijít s novým sdělením.

Zkoušejte různá umístění 

Umístění inzerátů je: newsfeed stolních počítačů, pravý sloupec, mobilní zařízení, Instagram a síť okruhu uživatelů. Na newsfeedu stolních počítačů jsou příspěvky nejlépe viditelné a umožňují nejlepší a kompletní zobrazení. Některé formáty se nezobrazují například v pravém sloupci. Omezit se však jen na kanál vybraných příspěvků výrazně omezuje frekvenci zobrazení příspěvků. V newsfeedu je totiž omezena shruba na 1,2 zobrazení na uživatele. Výběr dalších umístění je způsob jak zvýšit dosah reklamních příspěvků. 

Nenechávejte reklamy puštěné příliš dlouho 

Pokud jsou reklamy puštěné beze změny příliš dlouho, ztrácí výkonnost. Čas od času je třeba kampaň kompletně stopnout a nastavit celou znovu. Je to také možnost jak analyzovat jednotlivé formáty, vybrat ty, co nejlépe fungují a vyzkoušet novou kreativu. Změny v obsahu nemusí být nijak markantní. 

Segmentujte 

Obzvláště při remarketingu. Odlišujte od sebe uživatele, kteří váš web navštívili včera a ty, kteří jej navštívili před měsícem. Stejně tak rozlišujte, které kategorie produktů navštívili a jak se na webu chovali. Pokud už se reklama zobrazila vybrané cílové skupině, je možné zvolit uživatele s podobnými zájmy. Okruhy uživatelů by se však neměli překrývat.

Dbejte na kvalitu inzerátů 

Zkoušejte různé textace, obrázky, formáty a vyhodnocujte, které inzeráty jsou úspěšné a které ne. Pokud váš inzerát nebude kvalitní, nebude dosahovat uspokojivých výsledků, ani kdybyste Facebooku zaplatili tisíce.

Na závěr zkontrolujte, že je vše v pořádku. Všechny faktury jsou zaplaceny, v kampani není příliš neschválených reklam nebo kampaň nevyčerpala svůj limit.

Facebookové reklamy si žijí svým vlastním životem a dopředu odhadnout, který inzerát bude tahounem kampaně, není dost dobře možné. Jistě, můžete vycházet ze zkušeností, používat podobné vizuály, formáty či textace cílit na dobře známý okruh uživatelů. Ale nikdy neovlivníte, v jakém rozpoložení bude těch prvních pár uživatelů, kterým se inzerát zobrazí. Ti jsou pro budoucí výsledky kampaně rozhodující.

Potřebujete pomoci se správou profilů na sociálních sítích? Ozvěte se nám.

Sledujte i další díly seriálu o novinkách a tipech pro Facebook.
1. díl - Příprava první kampaně na Facebooku
2. díl - Jak v praxi funguje současné omezování textu v obrázcích u reklam na Facebooku
3. díl - Vytváříme reklamu na potenciální zákazníky
4. díl - Vyplatí se Nabídky na Facebooku
5. díl - Zaujměte videoreklamou na Facebooku
7. díl - Proč Google Analytics a Facebook udávají různé výsledky konverzí

Související články